Η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα στην Κρήτη.

Βρείτε εδώ τη μελέτη για το Μελέτη για Οικοσύστημα Κρήτης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας για την Περιφέρεια Κρήτης 2021.

Βρείτε εδώ τις startups στο Μητρώο elevate Greece Startup Crete – Registry.

Βρείτε εδώ την πρότασή μας για το Cretan_Startup_Universe!

Leave a Reply