SG Greek Delegation at Davos team photo

A team photo of the first greek delegation at Davos, during the World Economic Forum. This is Olympia Kokka, Zoi Agathangelidou, Thanos Paraschos, John Harhantis, Dimitris Papadopoulos, Kostas Zavoudakis, Eva Antza.