SG Greek Delegation at Davos team photo

A team photo of the first greek delegation at Davos, during the World Economic Forum. This is Olympia Kokka, Zoi Agathangelidou, Thanos Paraschos, John Harhantis, Dimitris Papadopoulos, Kostas Zavoudakis, Eva Antza.

Share: